Horváth Lajos

Pályafutásomat tudományfilozófiai és elmefilozófiai érdeklődés indította el, mely továbbra is domináns jelenlegi kutatásaimban is. Rendszeresen jelennek meg publikációim a tudatosság, a megtestesült elme, és újabban a minimális öntudat filozófiai problémái kapcsán. Az elmefilozófián belül jelenleg leginkább a fenomenológia és az analitikus elmefilozófia között megindult párbeszéd került érdeklődésem homlokterébe, de a klasszikus fenomenológiai programok és a pszichoanalízis bizonyos irányzatai is kutatásaim tárgyát képezték. Disszertációmat 2011-ben védtem, 2016 óta vagyok tanársegéd a Filozófia Intézetben. Szakdolgozat témavezetését rendszeresen vállalom elmefilozófia, tudományfilozófia, pszichoanalízis, fenomenológia és egyéb egyeztetett tematikák esetében.

My career was initially centered on the philosophy of science and philosophy of mind, which remained dominant motivating factors in my current research as well. My publications are frequently and closely connected to the philosophical problems of consciousness, embodied mind, and recently, the minimal self. On the field of philosophy of mind I mainly focus on the discussions between the philosophy of mind and phenomenology; however, my previous investigations also included the classic phenomenological programmes and certain psychoanalytical paradigms. My dissertation was defended in 2011, and from 2016 onwards I have been an assistant lecturer at the Institute of Philosophy. I am available as a consultant in diploma works regarding the topics of philosophy of mind, philosophy of science, psychoanalysis, phenomenology and other subjects.