Tánczos Péter

2011-ben végeztem esztétika szakon a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt modern filozófia szakos doktoranduszként folytattam tanulmányaimat Angyalosi Gergely témavezetése mellett. Az abszolválást követően lehetőségem nyílt Nagyváradon, Cambridge-ben és Londonban kutatni. 2017-től egyetemi tanársegédként, 2019-től adjunktusként dolgozom a Filozófia Intézetben. Szubverzió a modern filozófiában című, 2017-ben megvédett doktori értekezésemben a Friedrich Schlegel, Søren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkásságában fellelhető felforgató gondolatalakzatokat vizsgáltam arra törekedve, hogy a Kant utáni szubverzív filozófiát egy sajátos háttérfeltevésekkel rendelkező, legitim és autonóm gondolkodási tendenciaként mutassam be. Kutatási területemhez alapvetően a 18-19. századi kontinentális filozófia (különösen Kant, a koraromantika, Kierkegaard és Nietzsche) története, az esztétika és politika kapcsolata, valamint alkotás- és formaproblémák állnak.

Email: tanczos.peter@arts.unideb.hu

MTMT: ugrás ide: MTMT

Academia.edu: https://unideb.academia.edu/PéterTánczos

Idea tudóstér: https://tudoster.idea.unideb.hu/hu/szerzok/2631

Cím: Főépület, II. em. 233/a.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress