a Debreceni Egyetem Filozófia Intézet programjai

2019. szeptember 27.

14.00 – 01.00
Debreceni filozófusok és filozófia Debrecenben

2020-ban lesz a Debreceni Egyetem Filozófia Intézet újbóli megalapításának 30. évfordulója, habár a tágan értett bölcseletnek Debrecenben a Református Kollégium révén több évszázados hagyománya van. A közelgő évforduló apropóján egy kisebb kiállítást rendezünk az intézeti könyvtár
olvasótermében (főépület, 235. terem), ahol a debreceni születésű vagy itt tevékenykedő nevesebb filozófusokhoz és a helyi filozófiai élethez kötődő plakátokat, fotókat, kiadványokat és egyéb tárgyakat mutatunk be. A látogatók a nagy szellemi teljesítmények mellett fordulatokban gazdag,
tragikus életutakkal és morális dilemmákkal is szembesülhetnek a kiállításon. A Kutatók Éjszakája rendezvény ideje alatt a terem folyamatosan látogatható lesz, így minden érdeklődő megismerkedhet
Debrecen filozófiai múltjával. A látogatóknak egyes régi kiadványainkból ajándékozunk egy-egy példányt.

Helyszín: 235. terem
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/debreceni-filozofusok-es-filozofia-debrecenben/

20.30 – 22.00
Filozófiai és költői szó

A filozófiai nyelv a szembeötlő különbségek ellenére számos rokon vonást mutat a költői nyelvvel. Nem csak arról van szó, hogy a bölcselet beszédmódja a költészettel azonos történeti eredetre vezethető vissza, vagy hogy a múlt számos poétája kipróbálta magát a filozófia területén is, hanem
hogy egyes gondolkodók szerint a kétféle nyelvhasználat lényegileg rokonítható egymással. A hallgatóság bevonása mellett Valastyán Tamás, a DE Filozófia Intézet intézetigazgató egyetemi docense beszélget Kürti László költővel a kétféle beszédmód hasonlóságairól és különbségeiről, azok
közös eredetéről, Novalis és Hölderlin költészetének filozófiai vonatkozásairól (és direkt filozófiai írásairól), Heidegger költői kísérleteiről, a kortárs irodalom bölcseleti aspektusairól és természetesen Kürti László költészetéről.

Helyszín: X. előadó;
Beszélgetnek: Valastyán Tamás, Kürti László;

Moderál: Tánczos Péter
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/filozofiai-es-koltoi-szo/

22.00 – 23.00
A művészet és a múzeumok a digitális korszakban
(#digitalmuseums #techandarts #aesthetics)

Milyen változásokat figyelhetünk meg a kortárs művészeti világban a digitalizáció és a technológia legújabb vívmányainak köszönhetően? Hogyan íródnak át a múzeumi bemutatás évszázados hagyományai? Hogyan válik lehetségessé az elvben lehetetlen a digitális forradalom eredményeként? – Járdán-Bihari Ágnes, a DE Filozófia Intézet doktorandusza ezeknek a kérdéseknek ered a nyomába interaktív előadásában, miközben a résztvevőknek bemutatja az elmúlt évek legizgalmasabb digitális művészeti projektjeit.

Helyszín: X. előadó
Előadó: Járdán-Bihari Ágnes
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-muveszet-es-a-muzeumok-a-digitalis-korszakban-
digitalmuseums-techandarts-aesthetics/

23.00 – 24.00
A Westworld és a tudat emergenciája

A Westworld sorozatban kulcsszerepet kapott Julian Jaynes kétkamarás elme hipotézise. Horváth Lajos, a DE Filozófia Intézet adjunktusa egy filmrészletekkel illusztrált prezentáció keretében felvázolja a tudat emergenciájának Jaynes-féle provokatív elgondolását, mely nagy vihart kavart elmefilozófiai és kognitív pszichológiai körökben. Emellett a Westworld lehetőséget kínál Daniel Dennett narratív én koncepciójának bemutatására is, amely szoros szálakkal kötődik az MI és a robotika tárgyterületeihez, de ezzel egyetemben életidegennek is hat.

Helyszín: X. előadó
Előadó: Horváth Lajos
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/a-westworld-es-a-tudat-emergenciaja/


24.00 – 01.00
Midnight Madness, avagy kis éji horrortörténet

A horror az „ősműfajok” egyike, igazi rétegműfaj, melynek számos fanatikus követője akad, míg mások hallani sem akarnak róla. Váró Kata Anna főiskolai docens, a Filozófia Intézet oktatója egy rövid kis horrortörténeti kalandozásra invitálja az érdeklődőket, ahol a kezdetektől egészen napjainkig áttekintjük a horrorfilmek történetének mérföldköveit, de szó lesz arról is, hogy mikor és hogyan szivárgott be ez a sokak által lenézett műfaj az akadémikus diszciplínák világába, és milyen népszerű
tudományos kutatási területek kapcsolódnak hozzá.

Helyszín: X. előadó
Előadó: Váró Kata Anna
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/midnight-madness-avagy-kis-eji-horrortortenet/

Kutatók éjszakája

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress