Tisztelt Hallgatók!

A 2019/2020-as tanév őszi félévének az órarendje még változhat! Ha valakinek ütközése lenne, az első órán tud egyeztetni.

Az órarendek frissítésének időpontja: 2019. 09. 09. 11:25

Letöltés:

SZB_2019_20_I_0909

Filozófia_MA_2019_20_I_0909

Esztétika_MA_2019_20_I_0909

Erkolcstan_es_etikatanar2019_20_I_0909

Szabad bölcsészet – BA képzés

  1. évfolyam
kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTAL00001BA Filozófiatörténet 2 koll 3 Horváth Lajos Cs 10-12 X
BTAL00002BA Bevezetés a filozófiába      2 koll 3 Tánczos Péter K 10-12 232/c
BTAL00003BA Logika I. 2 koll 3 Szekrényes István H 14-16 fsz 56
BTAL00004BA A szakirodalmi információ­keresés módszertana 2 gyj 3 Gáspár László K 8-10 235
BTAL00005BA A művészettörténet alapjai 2 koll 3 Péter Szabina K 12-14 235
BTAL00006BA Bevezetés az etikába 2 koll 3 Biróné Kaszás Éva Sz 14-16 X
BTAL00007BA Bevezetés az esztétikába 2 koll 3 Pongrácz Tibor Cs 14-16 232/c
BTAL00008BA Bevezetés a vallástud.-ba 2 koll 3 Bugár István Cs 8-10 X
BTAL00009BA Bevezetés a filmelméletbe I. 2 koll 3 Kálai Sándor kéthetenteH 16-20 . XI
BTAL00010BA Bevezetés a komm. elméletbe 2 koll 3 Keszeg Anna H 12-14 XI.


2. évfolyam

Kötelező szakirányos órák

Etika szakirány

kód tantárgy óra telj. kr. Oktató idő hely
BTALE0101BA Etikatörténet II. 2 koll 3 Bujalos István K 14-16 X.
BTALE0102BA Társadalomtud. ismeretek II 2 koll 3 Trembeczki István H 10-12 X.
BTAL0103BA Ágazati etikák I. ea. (Környezeti etika) 2 koll 3 Trembeczki István H 12-14 235
BTAL0104BA Ágazati etikák I. szem (Globális probémák) 2 gyj 2 Horváth Lajos H 14-16 235

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Filozófia szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0100BA Premodern filozófia I. 2 koll 3 Bugár István Sz 12-14 X
BTALP0103BA Modern filozófia I. 2 gyj 2 Kelemen István K 10-12 235
BTALF0101BA Médiaelmélet 2 koll 3 Váró Kata Sz 14-16 fszt 60/4
BTALF0102BA Egyetemes filmtörténet I. 2 koll 3 Váró Kata Sz 10-12 fszt 60/4

Kötelező szakirányos órák

Film szakirány

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0101BA Médiaelmélet 2 koll 3 Váró Kata Sz 14-16 fszt 60/4
BTALF0102BA Egyetemes filmtörténet I. 2 koll 3 Váró Kata Sz 8-10 fszt 60/4
BTALF0103BA Egyetemes filmtörténet II 2 koll 3 Váró Kata Sz 10-12 fszt 60/4
BTALF0104BA Magyar filmtörténet I. 2 koll 3 Pólik József H 8-10 235
BTALF0105BA Magyar filmtörténet II. 2 koll 3 Pólik József H 10-12 235
BTALF0106BA Magyar filmtörténet III. 2 koll 3 Pólik József H 12-14 232/e

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Film szakiránynak 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0100BA Premodern filozófia I. 2 koll 3 Bugár István Sz 12-14 X
BTALP0103BA Modern filozófia I. 2 gyj 2 Kelemen István K 10-12 235
BTALA0102BA Határtudományok sz. 2 gyj 2 Valastyán Tamás K 12-14 232/e
BTALA0104BA Klasszikus művészetelméletek 2 koll 3 Hévizi Ottó H 14-16 233/1


3. évfolyam

Kötelező szakirányos órák

Filozófia szakirány

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0110BA Modern filozófia IV. (Német idealizmus) 2 koll 3 Valastyán Tamás Sz 10-12 233/1
BTALP0111BA Modern filozófia IV. (Német idealizmus) 2 gyj 2 Tánczos Péter H 12-14 232/c
BTALP0112BA Modern filozófia V. (19. század Hegel után) 2 koll 3 Tánczos Péter H 14-16 232/c
BTALP0113BA Modern filozófia V. (19. század Hegel után) 2 gyj 2 Szekrényes István P 8.30 -10 232/c

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Filozófia szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0111BA Kanonikus mű szem. 2 gyj 2 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e
BTALA0114BA Kortárs esztétikai elméletek 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 13-15 232/e
BTALF0116BA Magyar filmtörténet VI 2 gyj 2 Pólik József Sz 14-16 235
BTALF0114BA Filmelemzés II 2 gyj 2 Váró Kata Anna Sz 12-14 fszt 60/4

Kötelező szakirányos órák

Film szakirány

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0112BA Filmelmélet II. 2 gyj 2 Polik József Sz 8-10 235
BTALF0113BA Filmelmélet III. 2 koll 3 Pólik József Sz 10-12 235
BTALF0114BA Filmelemzés II. 2 gyj 2 Váró Kata Anna Sz 12-14 fszt 60/4
BTALF0115BA Filmelemzés III. 2 gyj 2 Kelemen István H 10-12 232/c
BTALF0116BA Magyar filmtörténet VI. 2 gyj 2 Pólik József Sz 14-16 235

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Film szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0111BA Modern filozófia IV. (Német idealizmus) 2 gyj 2 Tánczos Péter H 12-14 2232/c
BTALP0113BA Modern filozófia V. (19. század Hegel után) 2 gyj 2 Szekrényes István P 8.30 -10 232/c
BTALA0111BA Kanonikus mű szem. 2 gyj 2 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e
BTALA0114BA Kortárs esztétikai elméletek 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 13-15 232/e

Általános szakterületi ismeretek

Minden szakiránynak 

  Szabadon választható            
BTALE0022 Ágazati etikák (globális problémák) 2 gyj 2 Trembeczki István Cs 12-14 235.
BTALP0056BA Fiolzófiai szakszeminárium 2 2 gyj gyj 3 2 Karkusz Patrika H 16-18 235
  BTALA0011BA   Műelemzés 2 2 gyj gyj 2 2 Bihari Ágnes K 12-14 232/c
BTALF0030BA Filmelemzés III. 2 gyj 2 Beretvás Gábor kéthetente P 8-12 235
               

Filozófia MA

II. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTFI103MA Klasszikus német filozófia 3. (Hegel) 2 gyj 4 Pongrácz Tibor Cs 12-14 232/c
BTFI104MA 19-20.sz. kontinentális filozófia 2. (Nietzsche) 2 gyj 4 Hévizi Ottó H 12-14 233/1
BTFI105MA Angolszász filozófia 2. 2 gyj 4 Horváth Lajos Cs 8-10 232/b
BTFI106MA Kortárs filozófiai diskurzusok 2 gyj 4 Trembeczki István Cs 10-12 Fsz 56
BTFI107MA Kutatási és dolgozatíró szeminárium 2 gyj 4 Pongrácz-Hévizi-Horváth-Trembeczki H 18-20 232/c
  Szabadon választható ismeretek            
BTFI40… MA Filozófia szakszeminárium 2 gyj 4 Erasmus    
          Erasmus    

Esztétika MA

II. évfolyam (3 fő)

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTAE01MA  Az esztétika főbb problémái 1. 2 koll 4 Pólik József Sz  12-14 235
BTAE02MA Szakszövegolvasás 2 gyj 4 Trembeczki István Cs 8-10 235
BTAE03MA Szakszövegírás 2 gyj 4 Trembeczki István Cs 8-10 235
BTAE04MA A műértelmezés elmélete és gyakorlata 2 koll 4 Tánczos Péter Cs 10-12 235/ I.em 135
BTAE05MA A művészet filozófiája 1. 2 koll 4 Angyalosi Gergely Cs 14-16 232/e
BTAE51MA Szabadon választható antik esztétika 2 gyj 4 Bugár István Sz 14-16 232/c
kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
  Modernitás  esztétikája Modul            
BTAE20MA Modernitás esztétikája1. 2 gyj 4 Hévizi Ottó H 16-18 233/1
BTAE21MA Modernitás  esztétikája2. 2 gyj 4 Tánczos Péter K 12-14 232/e
BTAE22MA Modernitásesztétikája 3. 2 gyj 4 Valastyán Tamás K 10-12 232/e
BTAE23MA Kutatási és dolgozatírói szeminárium 2 gyj 4 konzultáció    
BTAE….MA Szabadon választható antik esztétika 2 gyj 4 Bugár István Sz 14-16 232/c

Erkölcstan és etikatanár

FONTOS:

Az Esetleges órarendi óraütközéseket az első tanítási héten az óra időpontjában az oktatóval Személyesen egyeztetve lehet korrigálni.

                                                                               I. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
  BTEE01 OMA Az európai filozófia története I. Premodern filozófia 2 koll 3 Bugár István Sz 12-14 X
BTEE04 OMA Bevezetés a szociológiába 2 koll. 3 Csoba Judit Cs 10-12 Aud.Max
BTEE07OMA A politikatudomány alapjai 2 koll 3 Balogh László 2019/2020 II. félév  
BTEE08OMA Bevezetés a kulturális antropológiába 2 koll 3 Biczó Gábor H 10-12 Aud. Max
BTEE09 OMA Bevezetés az etikába 2 koll 3 Biróné Kaszás Éva Sz 14-16 X
BTEE010 OMA Bevezetés a vallástudományba 2 koll 3 Bugár István Cs. 8-10 X

II. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
  Közös előadások            
BTEE101 OMA Általános Etika 2 koll 3 Trembeczki István Sz 14-16 IV. em.16/2
BTEE103 OMA Vallásfilozófia és vallási antropológia 2 koll 3 Valastyán Tamás Cs 14-16 X
BTEE105OMA Vallástörténet 2 koll 3 Hodossy-Takács Előd Sz 8.55-10.40 DRHE I. 112.  
  csoport            
BTEE102 OMA Nyelvfilozófia/Tudományfilozófia 2 gyj 2 Horváth Lajos Sz 12-14 232/c
BTEE104 OMA Az európai filozófia története II – Modern filozófia 2 gyj 2 Szekrényes István K 14-16 232/c
  csoport            
BTEE102 OMA Nyelvfilozófia/Tudományfilozófia 2 gyj 2 Szekrényes István K 16-18 232/c
BTEE104 OMA Az európai filozófia története II – Modern filozófia 2 gyj 2 Tánczos Péter Sz 16-18 235

III. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE201 OMA Etikatörténet II 2 koll 2 Bujalos István K 14-16 X.
BTEE202 OMA Környezeti-és bioetika 2 koll 3 Trembeczki István H 12-14 235
BTEE203 OMA Globális problémák erkölcsi dilemmái 2 gyj 2 Horváth Lajos H 14-16 235
BTEE401 OMA Szakmódszertan I. 2 gyj 2 Kelemen István Cs 14-16 235

IV. ÉVFOLYAM

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE208 OMA Szakmai idegennyelvi gyakorlat II. 2 gyj 2 Horváth Lajos Cs 16-18 232/c
BTEE208 OMA Szakmai idegennyelvi gyakorlat II. (2. csoport) 2 gyj 2 Szekrényes István Cs 14-16 Fsz 56
BTEE209 OMA Filozófiai antropológia és személyiségetika 2 koll 3 Kelemen István P 10-12 232/c
BTEE210 OMA Zsidó keresztény erkölcsi hagyományok 2 koll 2 Kókai Nagy Viktor K 15.30-17.10- DRHE 112
BTEE403 OMA Szakmódszertan III 2 gyj 2 Pető Zsolt Sz 8-10 I/135

Szabadon választható kurzusok II-IV. évfolyam

  Szabadon választható            
  BTEE306OMA Ágazati etikák (globális problémák) 2 gyj 2 Trembeczki István Cs 12-14 235.
  BTEE310OMA   Az európai fil története   2   gyj   2 Karkusz Patrika H 16-18 235
BTEE303OMA   Műelemzés 2 gyj 2 Bihari Ágnes K 12-14 232/e
BTEE305OMA Filmelmélet és filmelemzés 2 gyj 2 Beretvás Gábor kéthetente P 8-12 235
               

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress