Tisztelt Hallgatók!

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévének az órarendje még változhat! Ha valakinek ütközése lenne, az első órán tud egyeztetni.

Az órarend(ek) utoljára frissítve: 2020. 01. 29. 20:26 (Egyedül a Filozófia MA nem változott.)

SZB_2019_2020_II_0129

Esztétika_MA_2019_2020_II_0129

Erkolcstan_es_etikatanar_2019_2020_II_0129

Filozófia_MA_2019_2020_II

Szabad bölcsész szak  I. évfolyam  kötelező órák
SZB_2019_2020_II_0129

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0001BA Politikafilozófia 2 koll 3 Trembeczki István Cs 16-18 235
BTALE0001BA Emberismereti diszciplinák 2 koll 3 Horváth Lajos H 10-12 XV.
BTALA0001BA Esztétikatörténet 2 koll 3 Pongrácz Tibor Cs 14-16 232/c
BTALV0001BA Bibliaismeret 2 koll 3 Bugár István Cs 8-10 X
BTALK0001BA Nyelvpolitika 2 koll 3 Hoffmann István Sz 10-12 XI
BTALF0001BA Bevezetés a filmelméletbe II. 2 koll 3 Pólik József K 8-10 235

Szabad bölcsész szak I. évfolyam szabadon választható órák

Filozófia

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0003BA-K3 Tudományfilozófia/ Nyelvfilozófia  2 koll 3 Kelemen István Cs 10-12 235

Esztétika

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0002BA Esztétikai alapfogalmak 2 koll 3 Valastyán Tamás K 10-12 232/c
BTALA0003BA Műelemzés II/b 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 12-14 235

Film

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0002BA Filmelemzés I. sz. 2 gyj 2 Váró Kata Sz 12-14 235

Általános szakterületi ismeretek

I-III. évfolyam

(Kötelezően választható)

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0016BA Szakdolgozatíró szeminárium (filozófia) 2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALA0016BA Szakdolgozatíró szeminárium (esztétika) 2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALF0015BA Szakdolgozatíró szeminárium (Film) 2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALV0017BA Vallási néprajz 1. 10 fő 2 koll 3 Telenkó Bazil Sz 8.30-10.00 434.
BTALP0013BA Filozófiai szakszeminárium* 2 gyj 3 Gáspár László Cs 12-14 óramegbeszélés* 235
BTALE0023BA Ágazati etikák 2 koll 3 Hévizi Ottó H 16-18 fszt 56
BTALA0029BA 3 csoport Szabadon választható szeminárium (felvilágosodás esztétikája) 2 gyj 3 Tánczos Péter Valastyán Tamás Hévizi Ottó H 16-18 H 10-12 H14-16   Fszt. 56 Fszt. 56

* A BTALP0013BA áttehető más időpontra is – de csak az első órán van lehetőség változtatásra.

Szabad bölcsész szak II. évfolyam szakirányos kötelező órák

Etika  szakirányos kötelező órák

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALE0105BA Etikatörténet III. 2 koll 3 Valastyán Tamás Cs 14-16 fszt 56.
BTALE0106BA   Társadalomtudományi ism. III. 2 gyj 2 Trembeczki István H 12-14 232/c
BTALE0107BA Ágazati etikák II. ea. 2 koll 3 Hévizi Ottó H 16-18 fszt 56.
BTALE0108BA   Ágazati etikák II. szem. 2 gyj 2 Biróné Kaszás Éva Sz 14-16 235.
BTALE0109BA Emberismereti diszciplinák II 2 koll 3 2020/2021. I. félév    

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Etika szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0107BA Premodern filozófia II.sz. 2 gyj 2 Bugár István Sz 16-18 235
BTALP0109BA   Modern filozófia III. sz. (Kant) 2 gyj 2 Tánczos Péter Cs 10-12 fszt 56
BTALF0108BA Egyetemes filmtörténet III. 2 gyj 2 Váró Kata Sz 8-10  
BTALF0110BA Magyar filmtörténet IV. 2 gyj 2 Pólik József H 8-10 235

FILM szakirányos kötelező órák

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0107BA Filmelmélet I. ea. 2 koll 3 Pólik József H 14-16 235
BTALF0108BA Egyetemes filmtörténet III. 2 gyj 2 Váró Kata Sz 8-10 235
BTALF0109BA Egyetemes filmtörténet IV. 2 gyj 2 Váró Kata Sz 10-12 235
BTALF0110BA Magyar filmtörténet IV. 2 gyj 2 Pólik József H 8-10 235
BTALF0111BA Magyar filmtörténet V. 2 gyj 2 Pólik József H 10-12 235

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Film szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0107BA Premodern filozófia II.sz. 2 gyj 2 Bugár István Sz 16-18 235
BTALP0109BA   Modern filozófia III. sz. (Kant) 2 gyj 2 Tánczos Péter Cs 10-12 fszt 56
BTALA0107BA Műelemzés I.sz. 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 12-14 235
BTALA0109BA Modern művészet elméletek 2 koll 3 Tánczos Péter K 12-14 232/c

Szabad bölcsész szak III. évfolyam  kötelező órák

Filozófia szakirány

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0114BA Kortárs filozófia (francia) 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e
BTALP0115BA Kortárs Filozófia  (francia) 2 gyj 2 Angyalosi Gergely P 13-15 232/e
BTALP0116BA Kortárs filozófia I.(angolszász) 2 koll 3 Kelemen István H 10-12 232/c
BTALP0117BA Kortárs filozófia I.(angolszász) 2 gyj 2 Szekrényes István K 8-10 232/c
BTALP0118BA Kortárs filozófia I. (német) 2 koll 3 Trembeczki István Cs 14-16 233/2
BTALP0119BA Kortárs filozófia I.(német) 2 gyj 2 Valastyán Tamás H 14-16 232/e

Kötelező Általános szakterületi ismeretek- Filozófia szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0117BA Műelemzés III.sz. 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 12-14 235
BTALA0118BA Ágazati esztétikák IV. 2 koll 3 Pólik József K 14-16 235
BTALF0117BA Társművészetek I. sz 2 gyj 2 Pongrácz Tibor Cs 12-14 232/c
BTALF0119BA Speciálkollégium II. sz. 2 gyj 2 Pólik József K 12-14 fszt 56

Film

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0117BA   Társművészetek I. sz.   2 gyj 2 Pongrácz Tibor Cs 12-14 232/c
BTALF0118BA Társművészetek  II . sz. 2 gyj 2 Bihari Ágnes Sz 16-18 fszt 56
BTALF0119BA Speciálkollégium II. sz. 2 gyj 2 Pólik József K 12-14 235
BTALF0120BA Speciálkollégium III. sz. 2 gyj 2 Váró Katalin Sz 14-16 fszt 56
BTALF0121BA Speciálkollégium IV. sz. 2 gyj 2 Kelemen István K 10-12 235

Kötelező Általános szakterületi ismeretek – Film szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0117BA Kortárs filozófia II. (angolszász) 2 gyj 3 Szekrényes István K 8-10 232/c
BTALP0119BA Kortárs filozófia III. (német) 2 gyj 2 Valastyán Tamás H 14-16 232/e
BTALP0115BA Kortárs filozófia (francia) 2 gyj 2 Angyalosi Gergely P 13-15 232/e
BTALA0117BA Műelemzés III. 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 12-14 235
BTALA0118BA Ágazati esztétikák IV. 2 koll 3 Pólik József K 14-16 235

Esztétika MA
Esztétika_MA_2019_2020_II_0129

  1. – II. évfolyam (3 fő)
kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTAE07MA Az esztétika főbbproblémái 2. 2 koll 4    
BTAE08MA A műértelmezés elmélete és gyakorlata 2. 2 koll 4    
BTAE09MA A művészet filozófiája 2. 2 koll 4    
  A felvilágosodás esztétikája Modul            
BTAE10MA A felvilágosodás esztétikája 2 gyj 4 Hévizi Ottó H 14-16 fszt 56
BTAE11MA A felvilágosodás esztétikája 2 gyj 4 Tánczos Péter H 16-18 232/e
BTAE12MA A felvilágosodás esztétikája 2 gyj 4 Valastyán Tamás H 10-12 fszt 56
BTAE13MA Kutatási és dolgozatírói szeminárium 2 gyj 4 Pongrácz Tibor konzultáció Cs 15.30-16.00 232/c
BTAE71MA Szabadon választható 2 gyj 4 megbeszélés szerint    

Erkölcstan és etika tanár
Erkolcstan_es_etikatanar_2019_2020_II_0129

                                                                               I. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
  BTEE02 OMA Az európai filozófia története I.  Premodern filozófia gy. 2 gyj 2 Bugár István Sz 16-18 235
BTEE03 OMA Kutatásmódszertan I. 2 koll 3 Szekrényes István Cs 14-16 X
BTEE05 OMA Bevezetés a közgazdaságtanba 2 koll 3 Fényes Hajnalka Cs 10-12 Aud.Max
BTEE06 OMA A pszichológia fő területei 2 koll 3 Balajthy Dániel H 10-12 A.M.
BTEE07OMA A politikatudomány alapjai 2 koll 3 Balogh László Sz 14-16 XI.

Erkölcstan és etika tanár 

                                                                               II. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE106OMA Etikatörténet I. 2 koll 3 Tánczos Péter Cs 14-16 235
BTEE107OMA Az európai filozófia története (20.századi kortárs) 2 gyj 2 Tánczos Péter K 16-18 235
BTEE108OMA Általános etika II. 2 gyj 2 Biróné Kaszás Éva Sz 14-16 235
BTEE001OMA Szigorlat 0 szig 4      

Erkölcstan és etika tanár 

                                                                              III. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE204OMA Etikai tradíciók: protestáns erkölcsi hagyományok 2 gyj 2 Kovács Krizstián K 8.55-10.40 DRHE
BTEE205OMA Szakmai idegen nyelvi gyak. I. 2 gyj 2 Szekrényes István P 10-12 232/c
BTEE206OMA Környezeti-és bioetika gyakorlat 2 gyj 2 Trembeczki István K 16-18 232/c
BTEE207OMA Az etikai érvelés teológiai modelljei 2 gyj 2 Fazakas Sándor Sz 10.55 -12.35  
BTEE402OMA Szakmódszertan 2 gyj 2 Trembeczki István K 14-16 232/c

Erkölcstan és etika tanár 

                                                                              IV. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE211OMA A művészetek és az erkölcsi nevelés 2 gyj 2 Valastyán Tamás Cs 14-16 fszt 56
BTEE212OMA Üzleti etika 2 gyj 2 Trembeczki István H 16-18 232/c
BTEE213OMA Kortárs viták az igazságosságról 2 koll 2 Bujalos István K 14-16 X.
BTEE404OMA Szakmódszertan 2 gyj 2 Kelemen István H 14-16 232/c

Erkölcstan és etika tanár  I-IV

                                                              Kötelezően választható – Speciálkollégium)

Az etik képzés alatt min. 8kr speciálkollégium teljesítése kötelező.

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE304OMA Politikai filozófia 2 koll 3 Trembeczki István Cs 16-18 235
BTEE311OMA Filmelmélet I 2 koll 3 Pólik József H 14-16 235
BTEE312OMA Ágazati esztétikák 2 koll 3 Pólik József K 14-16 235
BTEE313OMA Filozófiai szakszeminárium* 2 gyj 3 Gáspár László Cs 12-14* 235

* A BTEE313OMA áttehető más időpontra is – de csak az első órán van alkalom egyeztetésre.

Filozófia  MA 
Filozófia_MA_2019_2020_II

II. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTFI108MA  19-20. századi kontinentális filozófia 2 gyj 4 Szekrényes István Cs 16-18 232/c
BTFI109MA 20. századi francia filozófia 2 gyj 4 Angyalosi Gergely Cs 13.30-15 232/e
BTFI110MA Kutatási és dolgozatíró szeminárium 2 gyj 4 Szekrényes István Angyalosi Gergely konzultáció  
BTFI408MA Filozófiai szakszeminárium   2 gyj 4 Szekrényes István óramegbeszélés Cs 16.00 232/c
BTFI500MA Záródolgozat 0   20 konzultáció      

**************************** Archív

Filozófia_MA_2019_20_I_0909

Filozófia_MA_2018_2019_II

Filozófia_MA_2018_19_I

Filozófia_MA_2017_2018_II

Filozofia_MA_2017_2018_I

Filozófia_MA_2016_2017_II

Filozofia_MA_2016_2017_I

Filozofia_MA_2015_2016_II

Filozofia_MA_2015_2016_I

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress