Aktuális órarend – 2017/18-as tanév (tavaszi) 2. félév

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az órarendek változtatásának jogát fenntartjuk! Legutolsó frissítés: 2018. február 05.

BA-képzésMA-FilozófiaMA-EsztétikaEtikatanár


BA-képzés

SZB_2017_2018_II

fel ^

 

Szabad bölcsész szak  I. évfolyam  kötelező órák

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0001BA Politikafilozófia 2 koll 3 Biróné Kaszás Éva Sz 14-16 233/1
BTALE0001BA Emberismereti diszciplinák 2 koll 3 Horváth Lajos H 12-14 232/c
BTALA0001BA Esztétikatörténet 2 koll 3 Valastyán Tamás K 12-14 232/c
BTALV0001BA Bibliaismeret 2 koll 3 Bugár István Cs 8-10 232/c
BTALK0001BA Nyelvpolitika 2 koll 3 Hoffmann István Sz 10-12 XI
BTALF0001BA Bevezetés a filmelméletbe II. 2 koll 3 Pólik József H 10-12 médiatár

 

Szabad bölcsész szak I. évfolyam szabadon választható órák

Filozófia

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0003BA-K3 Tudományfilozófia/

Nyelvfilozófia

2 koll 3 Kelemen István H 14-16 232/b
Etika
BTALE0003BA Etikatörténet I. 2 koll 3 Bujalos I. K 14-16 X
BTALE0004BA

 

Emberismereti diszciplinák

 

2 gyj 1 Horváth Lajos K 9-10 233/1

Esztétika

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0002BA Esztétikai alapfogalmak 2 koll 3 Valastyán Tamás K 10-12 232/c
BTALA0003BA Műelemzés II/b 2 gyj 2 Horváth Zsófia

 

Film

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0002BA Filmelemzés I. sz. 2 gyj 2 Váró Katalin Sz 8-10 médiatár

 

Általános szakterületi ismeretek

(Kötelezően választható)

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0016BA Szakdolgozatíró szeminárium (filozófia) 2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALA0016BA Szakdolgozatíró szeminárium (esztétika) 2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALF0015BA Szakdolgozatíró szeminárium

(Film)

2 gyj 2 Témavezető konzultáció tanszék
BTALV0017BA Vallási néprajz 1.

10 fő

2 koll 3 Telenkó Bazil Mihály
BTALE0022BA Ágazati etikák 2 gyj 2 Balassa Bence P 10-12, 12-14

02.16.

03.02., 09.

04. 13., 20.

05.04.

235
BTALP0018BA Logika II 2 gyj 2 Szekrényes István

 

Szabad bölcsész szak II. évfolyam szakirányos kötelező órák

 Filozófia szakirányos kötelező órák

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0106BA Premodern filozófia II.ea 2 koll 3 Bugár István Sz 14-16 X
BTALP0107BA Premodern filozófia II.sz. 2 gyj 2 Bugár István Sz 16-18 232/c
BTALP0108BA Modern filozófia III. (Kant) 2 koll 2 Hévizi Ottó H 10-12 233/1
BTALP0109BA

 

Modern filozófia III. sz. (Kant) 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 12-14 233/1

 

 

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Filozófia szakiránynak

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0107BA Műelemzés I.sz. 2 gyj 2 Horváth Zsófia K 10-14 233/1
BTALA0109BA Modern művészet elméletek 2 koll 3 Pongrácz Tibor Cs 14-16 232/c
BTALF0108BA Egyetemes filmtörténet III. 2 gyj 2 Váró Katalin Sz 12-14 médiatár
BTALF0110BA Magyar filmtörténet IV. 2 gyj 2 Pólik József K 12-14 médiatár
BTALE0003BA Etikatörténet I. 2 koll 3 Bujalos István K 14-16 X

 

 

Esztétika szakirányos kötelező órák

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0105BA

 

Kanonikus művek elemzése I.ea 2 koll 3 Pólik József H 12-14 235
BTALA0106BA Szabadon választható szeminárium I.

 

2 gyj 3 Tánczos Péter

 

Sz 10-12 233/1
BTALA0107BA Műelemzés I.sz. 2 gyj 2 Horváth Zsófia K 10-14 233/1
BTALA0108BA Ágazati esztétikák 2 koll 3 Pongrácz Tibor Cs 12-14 232/c
BTALA0109BA

 

Modern esztétikai elméletek ea. 2 koll 3 Pongrácz Tibor

 

Cs 14-16 232/c

 

 

Kötelező Általános szakterületi ismeretek

Esztétika szakiránynak

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0107BA Premodern filozófia II.sz. 2 gyj 2 Bugár István Sz 16-18 232/c
BTALP0109BA

 

Modern filozófia III. sz. (Kant) 2 gyj 2 Hévizi Ottó H 10-12 233/1
BTALF0110BA Magyar filmtörténet IV. 2 gyj 2 Pólik József K 12-14 médiatár
BTALF0108BA Egyetemes filmtörténet III. 2 gyj 2 Váró Katalin Sz 12-14 médiatár
BTALE0003BA Etikatörténet I. 2 koll 3 kr Bujalos István K 14-16 X

 

 

Szabad bölcsész szak III. évfolyam  kötelező órák

Filozófia szakirány

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0114BA Kortárs filozófia (francia) 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e
BTALP0115BA Kortárs Filozófia  (francia) 2 gyj 3 Angyalosi Gergely P 13-15 232/e
BTALP0116BA

 

Kortárs filozófia I. (angolszász) 2 koll 3 Kelemen István Cs 10-12 235
BTALP0117BA

 

Kortárs filozófia I.

(angolszász)

2 gyj 2 Horváth Lajos Sz 12-14 233/1
BTALP0118BA Kortárs filozófia I. (német) 2 koll 3 Bujalos István Sz 14-16 235
BTALP0119BA Kortárs filozófia I.(német) 2 gyj 2 Fejes Péter P 8.30-10 233/1

 

Kötelező Általános szakterületi ismeretek- Filozófia szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0118BA Ágazati esztétikák IV. 2 koll 3 Bihari Ágnes K 12-14 235
BTALE0115BA Etikatörténet V. 2 koll 3 Hévizi Ottó H 14-16 X

 

 

Esztétika

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALA0115BA

 

Szabadon válsztható szeminárium II. 2 gyj 3 Valastyán Tamás H 10-12 235
BTALA0116BA Kanonikus mű szeminárium II. 2 gyj 2 Tánczos Péter

 

K 14-16 232/c
BTALA0117BA Műelemzés III.sz. 2 gyj 2 Valastyán Tamás K 10-12 232/c
BTALA0118BA Ágazati esztétikák IV. ea. 2 koll 3 Bihari Ágnes K 12-14 235

 

Kötelező Általános szakterületi ismeretek – Esztétika szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0116BA

 

Kortárs filozófia II. (angolszász) 2 koll 3 Kelemen István Cs 10-12 235
BTALP0118BA Kortárs filozófia III. (német) 2 koll 3 Bujalos István Sz 14-16 235
BTALP0114BA Kortárs filozófia (francia) 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e

 

 

Film

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALF0117BA

 

Társművészetek I. sz.

 

2 gyj 2 Pongrácz Tibor Cs 12-14 232/c
BTALF0118BA Társművészetek  II . sz. 2 gyj 2 Bihari Ágnes K 12-14 235
BTALF0119BA Speciálkollégium II. sz. 2 gyj 2 Pólik József H 14-16 médiatár
BTALF0120BA Speciálkollégium III. sz. 2 gyj 2 Váró Katalin Sz 10-12 médiatár
BTALF0121BA Speciálkollégium IV. sz. 2 gyj 2 Kelemen István Sz 16-18 233/1

 

Kötelező Általános szakterületi ismeretek – Film szakiránynak

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTALP0116BA

 

Kortárs filozófia II. (angolszász) 2 koll 3 Kelemen István Cs 10-12 235
BTALP0118BA Kortárs filozófia III. (német) 2 koll 3 Bujalos István Sz 14-16 235
BTALP0114BA Kortárs filozófia (francia) 2 koll 3 Angyalosi Gergely P 10.30-12 232/e

 

 

 

 


 

 


Filozófia  MA 

fel ^

 

 

 

Filozófia  MA 

1. évfolyam ( 5 fő)

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTFI09MA 19-20. századi kontinentális filozófia 1. 2 koll 4 Trembeczki István Cs 12-14 233/1
BTFI10MA Angolszász filozófia 1. 2 koll 4 Kelemen István Cs 14-16 233/1
Modern filozófia szakirányú modul
BTFI100MA Az újkor és felvilágosodás filozófiája 2. 2 gyj 4 Valastyán Tamás H 10-12 235
BTFI101MA Klasszikus német filozófia 2 Kant 2 gyj 4 Tánczos Péter H 12-14 232/e
BTFI102MA Kutatási és dolgozatíró szeminárium 2 gyj 4 konzultáció

 

Filozófia  MA 

I-II. évfolyam

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTFI108MA 19-20. századi kontinentális filozófia 3.  (Heidegger) 2 gyj 4 Bujalos István Cs 10-12 233/1
BTFI109MA 20. századi francia filozófia 2 gyj 4 Angyalosi Gergely Cs 13.30-15 232/e
BTFI110MA Kutatási és dolgozatíró szeminárium 2 gyj 4 konzultáció
BTFI408MA Filozófiai szakszeminárium

 

2 gyj 4
BTFI500MA Záródolgozat 0 20    

 Esztétika MA

fel ^

                                                                                                                       

 

Esztétika MA

  1. évfolyam (10 fő)

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
A felvilágosodás esztétikája

Modul

   
BTAE10MA A felvilágosodás esztétikája 1. 2 gyj 4 Valastyán Tamás H 10-12 235
BTAE11MA A felvilágosodás esztétikája 2. 2 gyj 4 Tánczos Péter H 14-16 232/e
BTAE12MA A felvilágosodás esztétikája 3. 2 gyj 4 Pólik József H 12-14 235
BTAE13MA Kutatási és dolgozatírói szeminárium 2 gyj 4    
BTAE/70/71/72MA Szabadon választható 2 gyj 4    
BTAE73MA Szabadon választha 2 gyj 4
 

 

Záródolgozat    

 

 

 

 


Erkölcstan és etika tanár 

Erkolcstan_es_etikatanar_2017_2018_II

fel ^

 

Erkölcstan és etika tanár 

 

Erkölcstan és etika tanár 

1. évfolyam

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
 

BTEE02 OMA

Az európai filozófia története I.  Premodern filozófia gy. 2 gyj 2 Bugár István Sz 14-16 X
BTEE03 OMA Kutatásmódszertan I. 2 koll 3 Trembeczki István Cs 14-16 X
BTEE06 OMA A pszichológia fő területei 2 koll 3 Sántha judit H 10-12 A.M.
BTEE07 OMA A politikatudomány alapjai

 

2 koll. 3 Balogh László  H 8-10 III.

 

Erkölcstan és etika tanár 

2. évfolyam

 

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE106OMA Etikatörténet I. 2 koll Bujalos István K 14-16 X
BTEE107OMA Az európai filozófia története (20.századi kortárs) 2 gyj Tánczos Péter Sz 16-18 235
BTEE108OMA Általános etika II. 2 gyj Hévizi Ottó H 14-16 I.
BTEE001OMA Szigorlat 0 szig 4

 

Erkölcstan és etika tanár 

3. évfolyam

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE204OMA Etikai tradíciók: protestáns erkölcsi hagyományok 2 gyj 2 Kovács Krisztián Sz 10.55-12.35 R022
BTEE205OMA Szakmai idegen nyelvi gyakorlat I. 2 gyj 2 Horváth Lajos H 16-18 232/c
BTEE206OMA Környezeti-és bioetika gyakorlat 2 gyj 2 Trembeczki istván –Kakuk Péter
BTEE207OMA Az etikai érvelés teológiai modelljei 2 gyj 2 Fazakas Sándor H 10.55-12.35 R021
BTEE402OMA Szakmódszertan 2 gyj 2 Trembeczki István H 14-16 232/c

 

Erkölcstan és etika tanár 

                                                                        Szabadon választható

kód tantárgy óra telj. kr. oktató idő hely
BTEE…OMA Ágazati etikák 2 gyj 2 Balassa Bence P 10-12, 12-14

02.16.

03.02., 09.

04. 13., 20.

05.04.

235

 

 


 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress