Intézeti könyvtár

Elérhetőség

item

Rendkívüli nyitva tartás (távoktatás idején)

A nyitva tartásról és könyvekről érdemes a fenti emailen előzetesen egyeztetni.

Használat

item

A Könyvtárhasználati szabályzatban (KHSZ) és a Szervezeti és működési szabályzatban (SzMSz) foglaltak alapján. A DE-BTK Filozófia Intézet könvvtárának dokumentumait teljes jogkörrel intézeti oktatók használhatják, egypéldányos vagy idegen-nyelvű példányok, valamint periodikumok és tékázott folyóiratok köteles-példánynak minősülnek, ezek helyben használata és részleges fénymásolása engedélyezett. 

Lásd bővebben: Könyvtárhasználati szabályzat pdf.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárunkban vagy az Egyetemi Könyvtárban nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretén belül is megrendelhetőek. (Bővebben: ODR)


Állomány

böngészés a könyvtár állományában

item

Az állomány nagy részét magyar nyelvű, illetve primer és szekunder filozófiai művek teszik ki.

Emellett tartalmazza alapművek eredeti nyelven írt szövegeit is, külföldi és magyar folyóiratok, periodikumok archivált példányit.

Fellelhetőek diplomamunkák, doktori disszertációk és pályázatok, egyes OTDK pályamunkák archivált példányai. (lásd: Gyűjtőköri leírás pdf.)


Gyűjtőkör

item

Felsőoktatási szakkönyvtárként filozófiai tárgyú szakirodalom, és ahumántudományokhoz kapcsolódó interdiszciplináris határtudományok tárgykörébe sorolható dokumentumok gyűjtését végezzük.

A kanonikus művek mellett a könyvtár állományát filozófiatörténeti, nyelv- és logikafilozófiai, tudományfilozófiai, erkölcsfilozófiai, művészetelméleti, társadalomfilozófiai, politikafilozófiai, vallásbölcseleti munkák teszik ki.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 15:06