A képzésekről

Erkölcstan és etika tanárszak

Az osztatlan tanárképzés keretében magas szintű interdiszciplináris elméleti és gyakorlati oktatást nyújtunk a felvételizők számára. A tanárszak keretében a filozófiatörténet, a vallástudomány, szociológia, és kulturális antropológia izgalmas problémáiba nyerhetnek betekintést a képzésben részt vevő hallgatók. Az etika tanári képesítés gerincét természetesen az etika elméleti és gyakorlati problémáira fókuszáló kurzusok nyújtják, mint például az etikatörténet, de az alkalmazott etikák is az oktatás szerves részei (bioetika, környezet etika). Továbbá az oktatási gyakorlatot meglapozó szakmódszertani ismeretek és kompetenciák elsajátítására is lehetőséget biztosítunk, és szabadon választható kurzusok keretében akár esztétika, filmelmélet, vagy filozófia kurzusok is színesíthetik a képzés palettáját.

Filmelmélet és filmelemzés

Szabad bölcsészeten belül filozófia és esztétika szakiránytól függetlenül javasoljuk a felvételizők számára a filmelmélettel és filmelemzéssel kapcsolatos kurzusokat. A tantervi háló lehetőséget nyújt arra, hogy etika, esztétika, filozófia képzésben résztvevő hallgatók is bevezetést kapjanak a filmelmélet rejtelmeibe és filmelemző szemináriumok segítségével elsajátítsák a filmelemzés képességét. A filmtörténeti kurzusok mellett a filmelemzés lehetőséget nyújt alapvető filozófiai problémák filmeken keresztül illusztrált tárgyalására is. Etikai, elmefilozófiai, egzisztenciális és egyéb filozófiai kérdések illusztris példáiként is elemezhetnek a hallgatók filmeket, továbbá megismerkedhetnek a főbb filmelméleti interpretációs irányzatokkal.

Az érdeklődő felvételiző hallgatók számára az Apertúra és a Filmtett on-line folyóiratok szolgálhatnak a filmelemzés etalonjiként.

Filozófia

Filozófiai képzésünk keretében a hallgatók a legkülönfélébb bölcseleti és határtudományi órákat látogathatják. Az alapos és részletes, sok féléven át tartó filozófiatörténeti előadások és szemináriumok mellett lehetőség van megismerkedni a kortárs filozófia főbb áramlataival, jelentősebb szerzőivel. Bár az intézményünkben hangsúlyosabb a kontinentális filozófia oktatása, a képzési profilunkból nem maradnak ki az angolszász bölcseleti témájú órák sem. A múlt és a jelen nagy gondolkodóinak tanulmányozása mellett a hallgatók különféle tematikus kurzusokon próbálhatják ki magukat a filozofálásban, így például egyebek mellett nyelvfilozófiai, tudományfilozófiai, logika, etikai, esztétikai és vallásfilozófiai órákon vehetnek részt. A szakot nemcsak azoknak ajánljuk, akiket kifejezetten a filozófia érdekel, hanem mindenki hasznát veszi, aki el akarja sajátítani a kritikai gondolkodás módszerét, a reflektív hozzáállást, és széleskörű tájékozottságot kíván szerezni. Alapszakos szabad bölcsészként is már lehet filozófiára szakosodni, de mester-, illetve doktori képzésben önálló filozófia szak várja a jelentkezőket.

Esztétika

Intézetünk profiljának meghatározó eleme az esztétikai képzés, így az ez iránt érdeklődő hallgatók sokszínű, illetve izgalmas kurzusokat vehetnek fel felkészült és szakmailag elismert oktatóinknál. Elsősorban azoknak ajánljuk a szakot, akiket érdekelnek az általános művészeti, kulturális kérdések, vagy kíváncsiak arra, hogy a múlt és a jelen nagy gondolkodói miként vélekedtek a műalkotásokról, a szépről, a rútról vagy éppen a fenséges minőségéről. A képzésen az elméleti és történeti órák mellett műelemzés szemináriumokon, illetve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó kurzusokon lehet elsajátítani a műértelmezés módszerét, így különösen érdemes azoknak is teljesíteni az esztétika szakot, akiket foglalkoztatnak a kritikaírás fortélyai, és akik esetleg kritikusok szeretnének lenni a későbbiekben. A felvételt nyert jelentkezők már alapszakos szabad bölcsészként specializálódhatnak esztétikára, de a diszciplína iránt elkötelezett hallgatók önálló esztétika mesterszakon is folytathatják tanulmányaikat, sőt doktori programunkban is örömmel fogadjuk az esztétikai kutatási témájú jelentkezőket.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 15:03